top of page

Privacybeleid

 

Invoering

Geconfronteerd met de ontwikkeling van nieuwe communicatiemiddelen, is het noodzakelijk om bijzondere aandacht te besteden aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Daarom doen we er alles aan om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie die we verzamelen te respecteren.

 

Verzameling van persoonlijke informatie

 

 • Voornaam

 • Adres

 • Postcode

 • e-mailadres

 • Telefoon- / faxnummer

De persoonlijke informatie die we verzamelen, wordt verzameld via formulieren en via de interactiviteit tussen u en onze website. We gebruiken ook, zoals aangegeven in de volgende sectie, cookies en/of logbestanden om informatie over u te verzamelen.

 

Vormen en interactiviteit:

Uw persoonlijke gegevens worden verzameld via een formulier, namelijk:

 

 • Aanmeldingsformulier website

 • Bestelformulier

We gebruiken de aldus verzamelde informatie voor de volgende doeleinden:

 

 • Informatie / Aanbiedingen

 • Statistieken

 • Contact

Uw informatie wordt ook als volgt verzameld via de interactiviteit die tussen u en onze website tot stand kan worden gebracht:

 

 • Opmerkingen

We gebruiken de aldus verzamelde informatie voor de volgende doeleinden:

 

 • Statistieken

 • Contact

 

Recht van verzet en herroeping

We doen er alles aan om u het recht te bieden om bezwaar te maken tegen uw persoonlijke gegevens en deze in te trekken.

Onder het recht van verzet wordt verstaan de mogelijkheid die aan internetgebruikers wordt geboden om te weigeren dat hun persoonlijke gegevens worden gebruikt voor bepaalde tijdens de verzameling genoemde doeleinden.

 

Onder het herroepingsrecht wordt verstaan de mogelijkheid die aan internetgebruikers wordt geboden om te verzoeken dat hun persoonlijke gegevens niet meer worden vermeld in bijvoorbeeld een mailinglijst.

 

Om deze rechten uit te kunnen oefenen, kunt u:

 

Postcode: 1650

E-mail: info@immerschoo.org

Telefoon:   0479880836

 

Toegangsrechten

We verbinden ons ertoe een recht op toegang en rectificatie te erkennen voor de betrokken personen die de informatie over hen willen raadplegen, wijzigen of zelfs verwijderen.

 

De uitoefening van dit recht zal gebeuren:

 

Postcode: 1650

E-mail: frederic_logist@hotmail.com

Telefoon:   0479880836

 

Veiligheid

De persoonlijke informatie die we verzamelen, wordt bewaard in een beveiligde omgeving. Mensen die voor ons werken, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

Om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen, gebruiken we de volgende maatregelen:

 

 • SSL-protocol

 • Computer back-up

 • firewall

We verbinden ons ertoe een hoge mate van vertrouwelijkheid te handhaven door de nieuwste technologische innovaties te integreren om de vertrouwelijkheid van uw transacties te waarborgen. Aangezien geen enkel mechanisme maximale veiligheid biedt, is er echter altijd een deel van het risico bij het gebruik van internet om persoonlijke informatie te verzenden.

 

Wetgeving

We verbinden ons ertoe de wettelijke bepalingen te respecteren die zijn uiteengezet in:

 

Wetgeving: Belgisch

 

Privacybeleid generator / Privacybeleid

bottom of page