top of page

De  Meervoudige Intelligenties

Intelligentie is veelvoudig. Elk heeft zijn talenten en motivaties om meer dan anderen te ontwikkelen. Het is geen vaste parameter vanaf de geboorte, maar kan zich tijdens het leven door herhaling ontwikkelen. De theorie van meerdere intelligenties is ontwikkeld door Howard Gardner. Er zijn er 8. U kunt het volledige bestand downloaden.

Dossier : De Meervoudige Intelligenties

De intelligentie van het hart of intrapersoonlijke intelligentie is om naar het 'zelf' te kijken, iemands gedachten en emoties te identificeren en te leren om deze te beheersen om de eigen doelen te bereiken. Degenen die er eigenaar van zijn, denken graag, hebben een goed inzicht in hun sterke en zwakke punten, zijn vaardig in het stellen van doelen en voelen zich goed wanneer ze alleen zijn.

De intelligentie van de wereld of interpersoonlijke intelligentie maakt het mogelijk om over anderen te leren. Het helpt ons om samenwerking te ontwikkelen. Het is de moeite waard om op te merken dat samen creëren ons nog sterker maakt. Het zorgt ook voor empathie, tolerantie en mededogen.

De intelligentie van taal en spraak stelt de mens in staat om gemakkelijker te communiceren. Het leert je te lezen, ideeën uit te drukken, poëzie te maken, met woorden verschillende creaties te maken, vreemde talen te leren en het is ook de intelligentie van geluiden. Ze zoeken naar rijmpjes, geluiden, we creëren toespraken, dialogen en ze houden van het theater.

De intelligentie van het hoofd is logico-wiskundig. Het stelt de mens in staat om nummers op een efficiënte manier te gebruiken. Logica, analyse en observatie worden gebruikt om oplossingen te vinden.

Visuele intelligentie is het vermogen om de wereld waar te nemen in beelden. Het is om de afbeeldingen te kunnen representeren door verbeelding of tekenen. Het heeft ook een krachtige verbeeldingskracht om te ontwerpen, te tekenen, ruimte en oppervlakken te organiseren.

De intelligentie van het lichaam is aan beweging verbonden. Het heeft alles te maken met aanraking, de manipulataie van het lichaam, het sporten en te trainen om je goed te voelen.

De muzikale intelligentie denkt in ritme en melodieën en is gevoelig voor de muzikaliteit van woorden en zinnen. Er wordt gedanst, gezongen, lawaai gemaakt en muziekinstrumenten gespeeld om de 'zelf' uit te drukken. Muziek speelt een grote rol bij het ontdekken van jezelf, je emoties en je welzijn.

Kortom, meerdere intelligenties stellen ons in staat om veel meer over onszelf te leren op een meer gedetailleerde, concrete en ordentelijke manier. Het geeft ons meer vertrouwen in onze vaardigheden of talenten en laat ons begrijpen dat we alles kunnen leren met minimale motivatie en herhaling om de juiste onderdelen te ontwikkelen.

bottom of page